aoaff

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια για τις Η.Π.Α. … «Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρεία) που διοργανώνει το Athens Open Air Festival με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, της American Airlines και της United Airlines, σας κάνουν δώρο δύο διπλά αεροπορικά εισιτήρια για τις Η.Π.Α με αφορμή τη drive-in προβολή της ταινίας «Στη Σκιά των Τεσσάρων Γιγάντων» (North by Northwest) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού. Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στο www.aoaff.gr που διαχειρίζεται η πρώτη. 

2. Στο διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι/ες όσοι/ες έχουν δηλώσει συμμετοχή και συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο aoaff.gr κατά το χρονικό διάστημα 30 Ιουνίου με 7 Ιουλίου (και ώρα 11.59 πμ). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι/ες όσοι/ες έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν ισχύ για 12 μήνες από την έκδοση του ταξιδιωτικού πιστοποιητικού που θα γίνει από τις εταιρείες American Airlines και United Airlines. 

3. Τα αεροπορικά εισιτήρια για τον/τη νικητή/-ήτρια και τον/τη συνοδό τους ισχύουν για την ίδια πτήση και τις ίδιες ημερομηνίες και δεν θα μπορούν να είναι σε διαφορετικές. Επίσης, ο/η νικητής/-ρια και ο/η συνοδός του/της θα αναχωρήσουν από το ίδιο αεροδρόμιο και θα επιστρέψουν στο ίδιο αεροδρόμιο. Ο/η συνοδός του/της νικητή/-ήτριας του Βραβείου δεν είναι δυνατό να επιλεγεί μέσω πρόσθετου διαγωνισμού, άλλης προωθητικής ενέργειας ή εμπορικής εκδήλωσης και το Βραβείο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται. Ο/η νικητής/-ήτρια και ο/η συνοδός του/της προκειμένου να αποδεχτούν το δώρο, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους νόμιμο και εν ισχύ διαβατήριο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 30/6/2021 έως 7/7/2021 (και ώρα 11.59 πμ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.aoaff.gr», στην οποία οι συμμετέχοντε/-ουσες θα βρίσκουν οικεία ανάρτηση του Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν θα έχει το προσωπικό της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και των αεροπορικών εταιρειών United Airlines και American Airlines, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού. Οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να ενημερώσουν το Διοργανωτή για οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, αφού κάθε ενδιαφερόμενος/η, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των όρων 2 και 3 και αφότου συμπληρώσει τα στοιχεία του/της στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, email και τηλ. επικοινωνίας), θα λαμβάνει αυτόματα μέρος στο Διαγωνισμό και θα παίρνει μέρος στην κλήρωση που θα διενεργηθεί για την ανάδειξη των νικητών αυτού. Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μια (1) φορά στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε συμμετέχων/-ουσα συμπληρώσει/αποστείλει περισσότερες φόρμες συμμετοχής, θα ακυρωθούν όλες οι μεταγενέστερες της πρώτης συμμετοχές και θα λογίζεται μονάχα η πρώτη ως έγκυρη.   

5. Θα κληρωθούν συνολικά 2 βασικοί/-ές νικητές/-ριες και 2 αναπληρωματικοί/-ές για την περίπτωση που κάποιος/α από τους βασικούς/ές νικητές/-ριες αρνηθεί ή δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Ο/η κάθε βασικός/ή νικητής/-ρια ή ένας/μία εκ των αναπληρωματικών αυτού θα κερδίσει δύο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής, εξαιρουμένων των φόρων μεταξύ Αθήνας και Η.Π.Α 48 (δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολιτείες της Χαβάης και της Αλάσκας). Όλα τα εισιτήρια υπόκεινται σε διαθεσιμότητα από τις αεροπορικές εταιρείες, γι αυτό οι προτεινόμενες ημερομηνίες θα πρέπει να είναι ευέλικτες, καθώς οι ζητούμενες θέσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στις ημερομηνίες που ζητούνται. Το ένα σετ εισιτηρίων οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής είναι προσφορά της United Airlines και το άλλο σετ εισιτηρίων οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής είναι προσφορά της American Airlines. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν ισχύ για 12 μήνες από την έκδοση του ταξιδιωτικού πιστοποιητικού που θα γίνει από τις εταιρείες American Airlines και United Airlines και οι νικητές θα πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και άδειες για να ταξιδέψουν. νικητές θα πρέπει να πληρώσουν τους οποιουσδήποτε φόρους. 

6. Οι 2 τυχεροί μαζί με τους/τις 2 αναπληρωματικούς/ές θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία στα γραφεία της επί της Λ. Ριανκούρ 64 Αμπελόκηποι, στις 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο aoaff.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Athens Open Air Film Festival. 

7. Οι νικητές/-ριες θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφωνικής κλήσης που έχουν δηλώσει εντός μίας (1) ημέρας από την κλήρωση, προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά. Οι νικητές/-ριες θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών/-ριών (βασικών – αναπληρωματικών) θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών/-ριών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος ή κλήσης που έχει γίνει. Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής των εισιτηρίων και λοιπών εγγράφων σχετικά με τα Δώρα θα γνωστοποιείται στο/η νικητή/-ρια εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Εταιρεία τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού, από τον οποίο οι εγκύρως συμμετέχοντες/-ουσες δήλωσαν Συμμετοχή ή μέσω e-mail λογαριασμού. Μετά την επαλήθευση των δύο νικητών ο Διοργανωτής θα αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών στην κάθε αεροπορική εταιρεία. Η κάθε αεροπορική εταιρεία θα έρθει έπειτα σε επικοινωνία με τον νικητή που της αντιστοιχεί μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες με τους πλήρεις όρους συμμετοχής μαζί με λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους. 

8. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία οι βασικοί/-ές νικητές/-ριες δεν έχουν αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 18/07/2021 και ώρα 14:00 το δώρο που κέρδισαν, θα κληθούν προς αποδοχή του αντίστοιχου δώρου οι αναπληρωματικοί/-ές νικητές/-ριες κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 18/07/2021 το δικαίωμα αποδοχής του/της βασικού/ής νικητή/-ριας αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.  

9. Η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. 

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες/-ουσες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου/ας συμμετέχοντος/-ουσας κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 

11. Οι συμμετέχοντες/-ουσες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων/-ουσών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός/καθεμίας στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.  

12. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες/-ουσες στο Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί σύντομα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679 (Ν. 4624/2019). Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες/-ουσες στη σχετική φόρμα του διαγωνισμού συλλέγονται από τη διοργάνωση μόνο για τους σκοπούς συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν θα αποσταλούν σε τρίτους και θα διαγραφούν οριστικά μετά την ολοκλήρωση αυτού.  

13. Όλοι οι φόροι και οι χρεώσεις που σχετίζονται με το έπαθλο, συμπεριλαμβανομένων των, αλλά όχι περιορισμένων, στους φόρους αναχώρησης και άφιξης, τελών, και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από τον αερομεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, Τέλη Διευκόλυνσης Επιβατών (Passenger Facility Charges - PFCs), είναι αποκλειστική υποχρέωση των νικητών/-ριών. Το έπαθλο δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει εναλλακτική απόδοσης σε μετρητά. Οι εταιρείες American Airlines και United Airlines δε φέρουν καμία ευθύνη για ειδοποιήσεις που δεν παρελήφθησαν από κάποιον/α εν δυνάμει νικητή/-ρια του επάθλου. Οι νικητές/-ριες και οι συνοδοί τους πρέπει να έχουν διαβατήριο σε ισχύ και ταξιδιωτική ασφάλιση. Στο διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι/ες όσοι/ες έχουν δηλώσει συμμετοχή, και συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο aoaff.gr κατά το χρονικό διάστημα 25 Ιουνίου με 30 Ιουνίου (και ώρα 11.59πμ). Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε συμμετάσχει στο διαγωνισμό ή αποδεχτεί ή χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε έπαθλο παραχωρεί στις εταιρίες American Airlines και United Airlines διαρκές δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά του/της, άλλες βιογραφικές πληροφορίες, φωτογραφίες και/ή ομοιότητα, και δηλώσεις για εμπορικό σκοπό ή δημοσιότητα, σε οποιαδήποτε χρόνο χωρίς ειδοποίηση ή αποζημίωση εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.  Η απόφαση των American Airlines και United Airlines είναι οριστική και καμία ανταλλαγή αλληλογραφίας δεν υφίσταται. Όποια διεκδίκηση του βραβείου υπόκειται σε εξακρίβωση από τον Χορηγό. Με την παραλαβή οποιουδήποτε βραβείου, οι νικητές/-ριες συμφωνούν να απελευθερώσουν και να θεωρήσουν αβλαβή τον Χορηγό, και τις αντίστοιχες θυγατρικές του, συνεργάτες, προμηθευτές, διανομείς, διαφημιστικές εταιρείες, προμηθευτές επάθλου, και κάθε μία από τις αντίστοιχες μητρικές εταιρείες και κάθε έναν των εταιρειών αυτών αξιωματούχων, διευθυντών, υπαλλήλων και πρακτόρων  (collectively, the “Released Parties”) από και ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία δράσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, προσωπικού τραυματισμού, θανάτου, ή ζημιά σε ή απώλεια ιδιοκτησίας, που προκύπτει από τη συμμετοχή στην Προώθηση ή παραλαβή ή χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε επάθλου. 

14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 

15. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.aoaff.gr στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. 

16. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Αθήνα, 28.6.2021  Hμερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-30 11:27:03

  Διαβάστε επίσης

  «Ο Άνθρωπος του Θεού» σε μεγαλειώδη πρεμιέρα στο 11ο Athens Open Air Film Festival

  «Ο Άνθρωπος του Θεού» σε μεγαλειώδη πρεμιέρα στο 11ο Athens Open Air Film Festival

  Εκλεκτοί προσκεκλημένοι και λαμπεροί σταρ φώτισαν τον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

  Μία αγκαλιά γεμάτη σινεμά! Το πρόγραμμα του 11ου Athens Open Air Film Festival

  Μία αγκαλιά γεμάτη σινεμά! Το πρόγραμμα του 11ου Athens Open Air Film Festival

  Το Athens Open Air Film Festival, ο πολυαγαπημένος καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός που αποτελεί εδώ και μια δεκαετία αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής εμπειρίας των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας και διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει με διάθεση να μετατρέψει την πόλη σε μια μεγάλη κινηματογραφική αγκαλιά.

  Κινηματογραφική εξερεύνηση στην πόλη των μυστηρίων: Το Athens Open Air Film Festival στην Ελευσίνα

  Κινηματογραφική εξερεύνηση στην πόλη των μυστηρίων: Το Athens Open Air Film Festival στην Ελευσίνα

  Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 26 Ιουλίου το αξέχαστο κινηματογραφικό τετραήμερο του σε συνδιοργάνωση με την 'Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης', ένα ταξίδι με πυξίδα το σινεμά σε εμβληματικούς αλλά και κρυμμένους τόπους - θησαυρούς της Ελευσίνας.

  11ο AOAFF: Έναρξη ηλεκτρονικής προκράτησης Δελτίων Εισόδου για τον «Άνθρωπο του Θεού»

  11ο AOAFF: Έναρξη ηλεκτρονικής προκράτησης Δελτίων Εισόδου για τον «Άνθρωπο του Θεού»

  Το καλοκαιρινό του κινηματογραφικό ταξίδι ολοκληρώνει το 11ο Athens Open Air Film Festival φιλοξενώντας σε ειδική προβολή την πλέον πολυαναμενόμενη ελληνική ταινία της φετινής σεζόν: τον 'Άνθρωπο του Θεού' ('Man of God') της Γελένα Πόποβιτς, παρουσία συντελεστών.

  11ο AOAFF: Έναρξη ηλεκτρονικής προκράτησης Δελτίων Εισόδου για την «Εξαφάνιση»

  11ο AOAFF: Έναρξη ηλεκτρονικής προκράτησης Δελτίων Εισόδου για την «Εξαφάνιση»

  Το 11ο Athens Open Air Film Festival παρουσιάζει σε επετειακή προβολή την Παρασκευή 20 Αυγούστου την 'Εξαφάνιση' του Άλαν Πακούλα, μία από τις σπουδαιότερες αμερικανικές ταινίες της συναρπαστικής δεκαετίας του '70 και κορυφαία ερμηνευτική στιγμή της Τζέιν Φόντα (για την οποία απέσπασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου). Είσοδος Ελεύθερη. ΝΕΑ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 22:45

  O «Άνθρωπος του Θεού» κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο 11ο Athens Open Air Film Festival

  O «Άνθρωπος του Θεού» κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο 11ο Athens Open Air Film Festival

  Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας 'Ο Άνθρωπος του Θεού' θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστών την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Είσοδος Ελεύθερη.